VILKÅR OG BETINGELSER

Dette aftalegrundlag gælder mellem dig, brugeren af dette websted, og Fitness Hack, ejerne af dette websted. Din accept af at overholde og være bundet af vores vilkår og betingelser punkt 1, 2, 4 – 11 og 15 – 25 anses for at være accepteret ved din første brug af webstedet. Klausulerne 3 og 12 – 14 gælder kun for salg af tjenester. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, bør du straks stoppe med at bruge webstedet.

Ingen del af dette websted har til hensigt at udgøre et kontraktligt tilbud, der kan accepteres. Din ordre udgør et kontraktligt tilbud, og vores accept af dette tilbud anses for at finde sted, når vi sender en bekræftelses-e-mail til dig, hvori det angives, at din ordre er blevet accepteret.

1. Definitioner og Fortolkning

I denne aftale betyder følgende termer dette:
"Konto": Betegner samlet set de personlige oplysninger, betalingsoplysninger og legitimationsoplysninger, som brugere bruger til at få adgang til betalt indhold og/eller ethvert kommunikationssystem på webstedet.
"Indhold": Betegner enhver form for tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompileringer og enhver anden form for information, som kan gemmes på en computer, der vises på eller udgør en del af dette websted.
"Faciliteter": Betegner samlet set alle online faciliteter, værktøjer, tjenester eller oplysninger, som Fitness Hack stiller til rådighed via webstedet, enten nu eller i fremtiden.
"Tjenester": Betegner de tjenester, der er tilgængelige for dig via dette websted, specifikt brugen af Fitness Hack's egen e-læringsplatform.
"Betalingsoplysninger": Betegner enhver detalje, der kræves til køb af tjenester fra dette websted. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, kredit-/betalingskortnumre, bankkontonumre og sorteringskoder.
"Lokaler": Betegner vores forretningssteder beliggende på Toldbolgade 8, 8000 Aarhus.
"System": Betegner enhver online kommunikationsinfrastruktur, som Fitness Hack stiller til rådighed via webstedet, enten nu eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, beskedtavler, live chat faciliteter og e-mail-links.
"Bruger"/"Brugere": Betegner enhver tredjepart, der får adgang til webstedet, både ansatte og ikke ansatte af Fitness Hack.
"Websted": Betegner det websted, du i øjeblikket bruger (www.fitnesshack.app) og eventuelle underdomæner til dette websted (f.eks. underdomæne.fitnesshack.com), medmindre de er udtrykkeligt udelukket i deres egne vilkår og betingelser.
"Vi/Os/Vores": Betegner Fitness Hack, et selskab, der er registreret i Danmark  og som er beliggende på Toldbolgade 8, 8000 Aarhus.

2. Aldersbegrænsninger

"Personer under 18 år bør kun bruge dette websted under opsyn af en voksen. Betalingsoplysninger skal gives af eller med tilladelse fra en voksen.

3. Erhvervskunder

Disse vilkår og betingelser gælder også for kunder, der anskaffer tjenester i forbindelse med erhvervsvirksomhed.

4. Intellektuel Ejendomsret

 • 4.1 Med undtagelse af undtagelserne i klausul 5 i disse vilkår og betingelser er alt indhold inkluderet på webstedet, medmindre det er uploadet af brugerne, herunder tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datakompileringer, sideskabeloner, underliggende kode og software, ejendom af Fitness Hack, vores tilknyttede selskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved at fortsætte med at bruge webstedet anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af gældende Danmark og internationale love om intellektuel ejendomsret og andre love.
 • 4.2 Med undtagelse af klausul 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden vis genbruge materiale fra webstedet, medmindre det er angivet anderledes på webstedet eller medmindre du har fået vores udtrykkelige skriftlige tilladelse til at gøre det.

5. Intellektuel ejendomsret fra tredjepart

 • 5.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, tilhører alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærker, i produktbilleder og beskrivelser producenterne eller distributørerne af sådanne produkter, som måtte være relevant.
 • 5.2 Med undtagelse af klausul 6 må du ikke reproducere, kopiere, distribuere, opbevare eller på anden vis genbruge sådant materiale, medmindre det er angivet anderledes på webstedet eller medmindre du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil fra den relevante producent eller leverandør.

6. Rimelig brug af immateriel ejendom

Materiale fra webstedet kan genbruges uden skriftlig tilladelse, når en af undtagelserne, som er beskrevet i kapitel III i ophavsrettighedsloven, design- og patentsloven fra 1988, er gældende.

7. Links til andre websteder.

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er disse websteder ikke under kontrol af Fitness Hack eller vores tilknyttede selskaber. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne websteder og fraskriver os ansvar for enhver form for tab eller skade, der opstår som følge af brugen af dem. Inklusionen af et link til et andet websted på dette websted indebærer ikke nogen form for godkendelse af webstederne selv eller af dem, der har kontrol over dem.

8. Links til dette websted

Personer, der ønsker at placere et link til dette websted på andre websteder, kan kun gøre det til hjemmesiden på webstedet www.fitnesshack.app uden vores forudgående tilladelse. Dybde-linkning (dvs. links til specifikke sider inden for webstedet) kræver vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. For at få flere oplysninger bedes du kontakte os via e-mail på support@fitnesshack.com eller ringe til os på følgende nummer: +45 70 20 10 70.

Brug af kommunikationsfaciliteter.

 • 9.1 Når du bruger et hvilket som helst system på webstedet, bør du gøre det i overensstemmelse med følgende regler. Manglende overholdelse af disse regler kan resultere i suspension eller lukning af din konto:

9.1.1 Du må ikke bruge vulgært eller stødende sprog.
9.1.2 Du må ikke indsende indhold, der er ulovligt eller på anden måde stødende. Dette inkluderer, blandt andet indhold, der er krænkende, truende, chikanerende, æreskrænkende, aldersdiskriminerende, kønsdiskriminerende eller racistisk.
9.1.3 Du må ikke indsende indhold, der har til hensigt at fremme eller opfordre til vold.
9.1.4 Det anbefales, at indsendelser foretages på dansk eller engelsk.
9.1.5 Måden, hvorpå du identificerer dig selv, må ikke overtræde disse vilkår og betingelser eller gældende love.

9.1.6 Du må ikke udgive dig for at være andre personer, især medarbejdere og repræsentanter for Fitness Hack eller vores tilknyttede selskaber.
9.1.7 Du må ikke bruge vores system til uautoriseret massekommunikation, såsom "spam" eller "junkmail".

 • 9.2 Du anerkender, at Fitness Hack forbeholder sig retten til at overvåge alle kommunikationer, der sendes til os, eller som bruger vores system.
 • 9.3 Du anerkender, at Fitness Hack kan beholde kopier af alle kommunikationer, der sendes til os eller bruger vores system.

10. Konti

 • 10.1 For at anskaffe tjenester på dette websted og bruge visse andre dele af systemet skal du oprette en konto, som vil indeholde visse personlige oplysninger og betalingsoplysninger, som kan variere afhængigt af din brug af webstedet, da vi muligvis ikke kræver betalingsoplysninger, før du ønsker at foretage et køb. Ved at fortsætte med at bruge dette websted repræsenterer og garanterer du, at:

10.1.1 Alle oplysninger, du indsender, er nøjagtige og sande.
10.1.2 Du har tilladelse til at indsende betalingsoplysninger, hvor tilladelse kan være påkrævet.
10.1.3 Du vil holde disse oplysninger nøjagtige og opdaterede. Oprettelsen af din konto bekræfter yderligere din repræsentation og garanti.

 • 10.2 Det anbefales, at du ikke deler dine kontodetaljer, især dit brugernavn og adgangskode. Vi påtager os intet ansvar for tab eller skader, der opstår som følge af, at dine kontodetaljer deles af dig. Hvis du bruger en delt computer, anbefales det, at du ikke gemmer dine kontodetaljer i din internetbrowser.
 • 10.3 Hvis du har grund til at tro, at dine kontodetaljer er blevet hacket af en anden person, uden samtykke, bør du kontakte os øjeblikkeligt for at suspendere din konto og annullere eventuelle uautoriserede ordrer eller betalinger, der måtte være under behandling. Vær opmærksom på, at ordrer eller betalinger kun kan annulleres, indtil levering af tjenester er påbegyndt. Hvis uautoriseret levering påbegyndes, før du underretter os om ordrens eller betalingens uautoriserede karakter, vil du blive opkrævet for perioden fra tjenesteleveringens påbegyndelse indtil den dato, du underrettede os, og du kan blive opkrævet for en faktureringscyklus på en måned.
 • 10.4 Når du vælger dit brugernavn, skal du overholde de vilkår, der er fastlagt i klausul 9 ovenfor. Manglende overholdelse heraf kan medføre suspension og/eller sletning af din konto.

11. Ophør og Annullering af Konti

 • 11.1 Enten Fitness Hack eller du kan ophæve din konto. Hvis vi ophæver din konto, vil du blive underrettet via e-mail. Uanset det foregående forbeholder vi os retten til at ophæve uden at angive årsager.
 • 11.2 Hvis vi ophæver din konto, vil eventuelle nuværende eller afventende ordrer eller betalinger på din konto blive annulleret, og levering af tjenester vil ikke påbegynde.

12. Tjenester, Priser og Tilgængelighed.

 • 12.1 Selvom der er gjort en indsats for at sikre, at alle generelle beskrivelser af tjenester, der er tilgængelige fra Fitness Hack, svarer til de faktiske tjenester, der vil blive leveret til dig, er vi ikke ansvarlige for afvigelser fra disse beskrivelser, da den nøjagtige karakter af tjenesterne kan variere afhængigt af dine individuelle krav og omstændigheder. Dette udelukker ikke vores ansvar for fejl som følge af uagtsomhed fra vores side og vedrører kun variationer af de korrekte tjenester, ikke helt forskellige tjenester. Se venligst underklausul 13.8 for forkerte tjenester.
 • 12.2 Hvor det er relevant, kan det være nødvendigt at vælge den påkrævede serviceplan.
 • 12.3 Vi repræsenterer hverken eller garanterer, at sådanne tjenester vil være tilgængelige til enhver tid og kan ikke nødvendigvis bekræfte tilgængelighed, før din ordre er bekræftet. Tilgængelighedsindikationer gives ikke på webstedet.
 • 12.4 Alle prisoplysninger på webstedet er korrekte på tidspunktet for offentliggørelse. Vi forbeholder os ret til at ændre priser og ændre eller fjerne eventuelle særlige tilbud fra tid til anden og efter behov.
 • 12.5 Hvis priser ændres i perioden mellem afgivelse af en ordre for tjenester og vores behandling af den ordre og indbetaling, vil prisen, der var gyldig på tidspunktet for ordren, blive anvendt.

13. Ordrer og Levering af Tjenester

 • 13.1 Ingen del af dette websted udgør et kontraktmæssigt tilbud, der er i stand til at blive accepteret. Din ordre udgør et kontraktmæssigt tilbud, som vi, efter vores skøn, kan acceptere. Vores accept indikeres ved, at vi sender dig en ordrebekræftelses e-mail. Først når vi har sendt dig en ordrebekræftelses e-mail, vil der være en bindende kontrakt mellem Fitness Hack og dig.
 • 13.2 Ordrebekræftelser i henhold til underklausul 13.1 vil blive sendt til dig, inden tjenesterne påbegyndes, og vil indeholde følgende oplysninger:
 • 13.2.1 Bekræftelse af de bestilte tjenester, herunder fulde detaljer om de vigtigste karakteristika ved disse tjenester;
 • 13.2.2 Fuldt specificerede priser for de bestilte tjenester, herunder eventuelle skatter, levering og andre ekstra gebyrer, hvor det er relevant;
 • 13.2.3 Relevante tidspunkter og datoer for levering af tjenester; 
 • 13.2.4 Brugerlegitimationsoplysninger og relevant information for adgang til disse tjenester.
 • 13.3 Hvis vi af en hvilken som helst grund ikke accepterer din ordre, vil der normalt ikke blive trukket nogen betaling. Under alle omstændigheder vil eventuelle beløb, du har betalt i forbindelse med den ordre, blive refunderet inden for 14 arbejdsdage.
 • 13.4 Betaling for tjenesterne trækkes via din valgte betalingsmetode, øjeblikkeligt for eventuelle opsætningsgebyrer, der svarer til den serviceplan, du har købt, og på samme dag i hver efterfølgende måned ("faktureringscyklus") for de akkumulerede omkostninger i den foregående måned OG/ELLER som angivet i den ordrebekræftelse, du har modtaget.
 • 13.5 Vi bestræber os på at opfylde din ordre inden for 2-3 arbejdsdage, eller hvis det ikke er muligt, inden for en rimelig periode efter din ordre, medmindre der er exceptionelle omstændigheder. Hvis vi ikke kan opfylde din ordre inden for en rimelig periode, vil vi informere dig på tidspunktet for din ordre ved en meddelelse på den relevante webside eller ved at kontakte dig direkte.
  Tidspunktet er ikke af afgørende betydning for kontrakten, hvilket betyder, at vi vil forsøge at opfylde din ordre inden for eventuelle aftalte tidsrammer, men dette er ikke en væsentlig betingelse for kontrakten, og vi vil ikke være erstatningsansvarlige over for dig, hvis vi ikke gør det. Hvis tjenesterne skal begynde inden for 14 kalenderdage efter vores accept af din ordre, efter dit udtrykkelige ønske, skal du udtrykkeligt anerkende, at dine lovbestemte annulleringsrettigheder, der er detaljeret nedenfor i klausul 14, vil blive påvirket.
 • 13.6 Fitness Hack vil gøre brug af alle rimelige bestræbelser for at levere tjenesterne med rimelig omhu, i overensstemmelse med bedste praksis på området.
 • 13.7 Hvis tjenester leveres, der ikke er i overensstemmelse med din ordre og dermed forkerte, bør du kontakte os øjeblikkeligt for at informere os om fejlen. Vi vil sørge for, at eventuelle nødvendige rettelser foretages inden for fem til 7 arbejdsdage. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde for levering af visse tjenester. Du vil blive bedt om at læse og bekræfte din accept af eventuelle sådanne vilkår og betingelser, når du fuldfører din ordre.
 • 13.8 Fitness Hack yder teknisk support via vores online supportforum og/eller telefon. Fitness Hack gør alt, hvad der er muligt for at svare hurtigt, men vi garanterer ikke en bestemt svartid.

14. Annullering af Ordrer og Tjenester

Vi ønsker, at du er helt tilfreds med de produkter eller tjenester, du bestiller fra Fitness Hack. Hvis du har brug for at tale med os om din ordre, bedes du kontakte kundeservice på 70 20 10 70 eller via e-mail på support@fitnesshack.com. Du kan annullere en ordre, som vi har accepteret, eller annullere kontrakten.

 Hvis eventuelle specifikke vilkår, der følger med tjenesten, indeholder vilkår om annullering af tjenesten, vil annulleringspolitikken i de specifikke vilkår gælde.


 • 14.1 Hvis du er en forbruger inden for Den Europæiske Union, har du en lovfæstet ret til en "fortrydelsesperiode." Denne periode begynder, når din ordre er bekræftet, og kontrakten mellem Fitness Hack og dig er dannet, og slutter 14 kalenderdage efter denne dato. Hvis du ombestemmer dig om tjenesterne inden for denne periode og ønsker at annullere din ordre, skal du informere os øjeblikkeligt ved at bruge følgende e-mail: support@fitnesshack.com. Din ret til at annullere i løbet af fortrydelsesperioden er underlagt bestemmelserne i underklausul 14.2.
 • 14.2 Som angivet i underklausul 13.6 er du forpligtet til at anmode udtrykkeligt herom, hvis tjenesterne skal begynde inden for fortrydelsesperioden på 14 kalenderdage. Ved at anmode om, at tjenesterne begynder inden for fortrydelsesperioden på 14 kalenderdage, anerkender og accepterer du følgende:

14.2.1 Hvis tjenesterne er fuldt udført inden for fortrydelsesperioden på 14 kalenderdage, mister du din ret til at annullere, efter at tjenesterne er fuldført.
14.2.2 Hvis du annullerer tjenesterne efter, at leveringen er begyndt, men endnu ikke er afsluttet, vil du stadig være forpligtet til at betale for de tjenester, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du ønsker at annullere. Det skyldige beløb skal beregnes i forhold til den fulde pris for tjenesterne og de faktiske tjenester, der allerede er leveret. Eventuelle beløb, der allerede er betalt for tjenesterne, vil blive refunderet med fradrag beregnet i overensstemmelse med det foregående. Eventuelle refusioner, hvor det er relevant, vil blive udstedt inden for 5 arbejdsdage og senest 14 kalenderdage efter, at du har informeret os om, at du ønsker at annullere.

 • 14.3 Annullering af tjenester efter udløbet af fortrydelsesperioden på 14 kalenderdage er underlagt de specifikke vilkår, der styrer disse tjenester, og kan være underlagt en minimum kontraktvarighed.

15. Privatliv

Brugen af ​​hjemmesiden er også reguleret af vores privatlivspolitik (www.fitnesshack.app/privacy), som er indarbejdet i disse vilkår og betingelser ved henvisning. For at se privatlivspolitikken, skal du klikke på linket ovenfor.

16. Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger (databeskyttelse)

 • 16.1 Alle personlige oplysninger, som vi kan indsamle (herunder dit navn og adresse), vil blive indsamlet, brugt og opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i Databeskyttelsesloven fra 1998 og dine rettigheder i henhold til den lov.
 • 16.2 Vi kan bruge dine personlige oplysninger til:
 • 16.2.1 Levere vores tjenester til dig.
 • 16.2.2 Behandle din betaling for tjenesterne.
16.2.3 Informere dig om nye produkter og tjenester, der er tilgængelige fra os. Du kan anmode om, at vi stopper med at sende dig denne information, når som helst.
 • 16.3 Vi vil ikke videregive dine personlige oplysninger til andre tredjeparter uden først at indhente dit udtrykkelige samtykke.

17. Ansvarsfraskrivelse

 • 17.1 Vi giver ingen garanti for, at hjemmesiden vil opfylde dine krav, at den vil være af tilfredsstillende kvalitet, at den vil være egnet til et bestemt formål, at den ikke vil krænke tredjeparters rettigheder, at den vil være kompatibel med alle systemer, og at alle oplysninger, der leveres, vil være nøjagtige. Vi giver ingen garanti for specifikke resultater ved brugen af vores tjeneste eller tjenester.
 • 17.2 Ingen del af denne hjemmeside er beregnet til at udgøre rådgivning, og indholdet på denne hjemmeside bør ikke lægges til grund, når der træffes beslutninger eller foretages handlinger af nogen art.
 • 17.3 Ingen del af denne hjemmeside er beregnet til at udgøre et kontraktmæssigt tilbud, der er i stand til at blive accepteret.
 • 17.4 Selvom vi gør en rimelig indsats for at sikre, at hjemmesiden er sikker og fri for fejl, vira og anden skadelig software, anbefales det kraftigt, at du tager ansvar for din egen internet-sikkerhed, sikkerheden af dine personlige oplysninger og dine computere.

18.Ændringer i faciliteterne og disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os retten til at ændre hjemmesiden, indholdet eller disse vilkår og betingelser til enhver tid. Du vil være bundet af eventuelle ændringer i vilkår og betingelser fra første gang, du bruger hjemmesiden efter ændringerne. Hvis vi er pålagt at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser ved lov, vil disse ændringer automatisk gælde for eventuelle aktuelle ordrer, ud over eventuelle ordrer, du placerer i fremtiden.

19. Tilgængelighed af hjemmesiden

 • 19.1 Hjemmesiden leveres "som den er" basis. Fitness Hack bruger branchens bedste praksis for at sikre høj tilgængelighed af websiden, herunder en fejltolerant arkitektur hostet på cloud-servere. Vi giver ingen garanti for, at hjemmesiden eller faciliteterne vil være fri for defekter og/eller fejl, og vi giver ikke nogen form for refusion for nedetid. Vi yder ingen garantier (udtrykkelige eller underforståede) vedrørende egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed af oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.
 • 19.2 Vi påtager os intet ansvar for afbrydelse eller utilgængelighed af hjemmesiden som følge af eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, svigt i internetudbyderens udstyr, svigt i værtsudstyr, fejl i kommunikationsnetværket, strømsvigt, naturbegivenheder, krigshandlinger eller juridiske restriktioner og censur.

20. Begrænsning af ansvar

 • 20.1 I det omfang, loven tillader det, påtager vi os intet ansvar for nogen direkte eller indirekte tab eller skade, forudsigelig eller på anden måde, herunder eventuelle indirekte, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader, der opstår som følge af brugen af hjemmesiden eller de oplysninger, der er indeholdt deri. Du skal være opmærksom på, at du bruger hjemmesiden og dens indhold på eget ansvar.
 • 20.2 Hvis det viser sig, at nogen af ​​disse vilkår er ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal betingelsen anses for at være adskilt fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Denne betingelse gælder kun i jurisdiktioner, hvor en bestemt betingelse er ulovlig.

21. Ingen frafald

Hvis nogen af parterne i disse vilkår og betingelser undlader at udøve nogen rettighed eller retsmiddel indeholdt heri, skal dette ikke fortolkes som et frafald af den rettighed eller det retsmiddel.

22. Tidligere vilkår og betingelser

I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og betingelser og eventuelle tidligere versioner heraf, skal bestemmelserne i disse vilkår og betingelser have forrang, medmindre det udtrykkeligt er angivet anderledes.

23. Tredjemandsrettigheder

Intet i disse vilkår og betingelser skal give nogen rettigheder til nogen tredjepart. Aftalen, der oprettes af disse vilkår og betingelser, er mellem dig og Fitness Hack.

24. Kommunikation

 • 24.1 Alle meddelelser/kommunikation skal gives til os ved e-mail til Fitness Hack.
 • 24.2 Fra tid til anden, hvis du vælger at modtage det, kan vi sende dig information om vores produkter og/eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage sådan information, skal du klikke på "Afmeld" linket i enhver e-mail, som du modtager fra os.

25. Lov og Jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og Fitness Hack skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med loven i

England og Wales, og Fitness Hack og du accepterer den eksklusive jurisdiktion i Danmark.